Historia: de första åren

1975 grundades AVA AB av Christer Ahrling med försäljning och uthyrning av bild- och ljudprodukter till företag och institutioner.

1977 fick vi uppdraget att AV-utrusta dåtidens förnämsta hörsal, 
hos Euroc vid kalkbrottet på Limhamn. 
I uppdraget ingick att tillverka och installera den första trådlösa och sekvensstyrda styranläggningen i Sverige. Efter modernisering från analog till digital styrteknik, är styranläggningen fortfarande i bruk hos den nye ägaren för Victoria Park,
 där den bla styr en biografanläggning. 
Under åren som gått har företaget tillverkat trådlösa och trådbundna styranläggningar
 som ingått i turn-key installerade hörsalar och konferensrum i tusental.

1979 fick vi uppdraget av Alfa Laval i Lund, att specialdesigna bild-
ljud- och styrfunktioner till ett informationsrum hos ett nybyggt mejeri 
i Rom, Italien, installerat och färdigställt på plats. 
Under åren som gått har företaget därefter utfört många internationella uppdrag 
i Europa, Afrika och Asien, både med försäljning- uthyrning och operatörstjänster.

1980 fick vi i uppdrag av sin mångåriga samarbetspartner Malmö Kongressbyrå, att AV-tekniskt ansvara för den Internationella Valfångstkommisionens världskongress i Malmö. I detta uppdrag ingick bla uthyrning av specialtillverkade 
filmdukar och ljudstyrningsanläggning med separata mikrofoner till samtlig
a deltagare samt operatörstjänst där samtliga delegater individuellt 
och från sina befintliga platser kunde prata i ljudanläggningen. 
Under åren som gått har denna typ av uppdrag, var och en med sina specifika krav och önskemål, blivit en del av vardagen för företaget.

Ovanstående beskrivningar på försäljnings- och uthyrningsuppdrag är fortfarande basen för AVA ABs verksamhet, som dessutom har breddats genom en egen-ägd ljudstudio samt event verksamhet med konsertljud-uthyrning.